Formål og virksomhed

Her kan du finde oplysninger om skolens formål og virksomhed.
Desuden er der en uddybende beskrivelse af undervisningen og produktionen på de forskellige værksteder.

Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål

At styrke deltagernes muligheder og motivation for at uddanne sig, samt øge livskompetencen ved at styrke de menneskelige ressourcer.

  • at styrke de unges personlige udvikling
  • at udvikle de unges evner til at træffe et valg og tage ansvar for egen fremtid
  • at udvikle de unges evner til reelt samarbejde
  • at lade de unge få mulighed for at indgå i en reel arbejdssituation
  • at lade de unge få forståelse for nødvendigheden af større indsigt / uddannelse som forudsætning for videre beskæftigelse
  • at lære de unge at løse problemer, samt at skaffe og indlære ny viden

For at opnå de ønskede mål, er det vigtigt, at deltagerne oplever en tryg og stabil hverdag, med kendte rammer og fornuftige regler, samt voksne de kan og tør stole på, og som vil hjælpe dem i deres bestræbelser på at skabe en meningsfyldt fremtid.
Endvidere at der stilles krav og udfordringer på et relevant niveau for den enkelte, så de unge får mulighed for at opleve succeser i det daglige, og bliver bevidst om deres egen udvikling.

VIRKSOMHEDSPLAN 2018