Tag Nu Stilling

I uge 9 holder skolen temauge under overskriften  ”Tag Nu Stilling”.
Målet for ugen er at få de unge til at interessere sig for aktiv stillingtagen og deltagelse i demokratiske processer.
Planlægningen af ugen foregår sammen med Glostrup Bibliotek og deltagere fra skolens deltagerråd.

Forud for temaugen kommer der inspirerende oplæg, bl.a. med en teatertrup fra Odense, og som opstart på selve temaugen har vi fået Anders Stjernholm til at komme.

Alle deltagere bliver medlemmer af et politisk udvalg, som skal undersøge, diskutere og problematisere over emner indenfor deres eget område, og fremkomme med forslag som sættes til afstemning sidst på ugen. Derudover får vi gæster til at bidrage med fortællinger om deres eget engagement i samfundsmæssige spørgsmål, og til at sætte tankerne i gang hos de unge.