Her kan du læse om nogle af de projekter skolen er engageret i pt.
Udover de nævnte projekter har vi for det meste noget i støbeskeen – det vil først blive offentliggjort når aftalerne er i hus.

Madfællesskaber for unge
Vi har ventet I spænding I mange måneder – men nu er det en realitet. Partnerskabsprojektet ”Madfællesskaber for Unge” for fået tildelt økonomisk støtte fra Nordea Fonden.
Glostrup Albertslund Produktionshøjskole er en af de 5 partnere i projektet, og vi forventer at projektet vil komme mange lokale unge på bl.a. Glostrup Albertslund Produktionshøjskole til gavn.
Planen for projektet er at det på sigt involverer 8 forskellige produktionsskoler og 24 lokale Ungdomsråd over en periode på 3 år. Det 3 årige projekt har fået tildelt 12,7 mio kroner af Nordea Fonden – under overskriften ”det gode unge liv”..

‘Madfællesskaber for unge’ vil skabe en genvej til det gode og sunde unge liv. Projektet samler unge fra produktionsskoler, højskoler, videregående uddannelser og ungdomsråd i nye fællesskaber, som skal være med til at opbygge meningsfulde rutiner i forhold til mad, måltider og det gode unge liv”. ”Projektets innovative styrke er, at det bringer unge fra forskellige sociale baggrunde og livssituationer sammen. Det kan man gøre, fordi der står et særligt partnerskab bag projektet bestående af Professionshøjskolen Metropol, Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, Suhrs Højskole, Ungdomsbureauet og Netværket af Ungdomsråd . Tilsammen har de en bred kontaktflade til forskellige grupper af unge mellem 16 og 24 år i hele Danmark”. Citater fra pressemeddelelsen.

Se pressemeddelse hos Ritzau eller her hos nordeafonden

 

Build A World
Spilværkstedet er kommet med i et større projekt, der handler om udvikling af et spilbaseret undervisningsforløb i naturfag for folkeskolens ældste klasser.
Der arbejdes sammen med professionelle spiludviklere, Center for Undervisningsmidler og Ålborg Universitet, så der er stor ekspertise til at styre projektet.
I det kommende år gennemfører vi en række testforløb, hvor skoleelever skal samarbejde om at skabe løsninger på jordens klimaudfordringer i et spilbaseret simulationsmiljø.
Spilværkstedets elever står for dele af undervisningen og supporten på testdagene.
Læs om mulighederne for at være med: www.gameworkshop.dk

Produktionsskoleprojektet
I en årrække har GAP deltaget i Produktionsskoleprojektet, som bl.a. handler om afklaring af læse- og matematikfærdigheder, samt træning i brug af it-støttede hjælpemidler for ordblinde.
Alle elever der starter på skolen bliver tilbudt en screening som foregår ved pc. Efterfølgende vil de elever der har brug for det blive vejledt om hvilken indsats der anbefales.
Læs mere om projektet: www.produktionsskoleprojekt.dk