butik-underside

Vi du være en del af en kreativ proces og et fantastisk salgsteam.
Så kom og bliv en del af værkstedbutikken. Her er der mulighed for at lærer om design, kreativitet, salg, dekoration, marketing og meget mere.

Vi designer og fremstiller produkter til salg i vores butik samt i Mødrehjælpens butikker.

 

Derudover er vi dem der står for dekorationen til skolens fællesarrangementer.

Du lærer at udvikle, sælge og producere unika produkter. Og du lærer at indgå i et arbejdende fællesskab. Måske du også lærer noget om dig selv?

Se film fra værkstedet


 


Mere om værkstedsbutikken

 

Formål/mål:

I værkstedsbutikken arbejder vi projektorienteret. Målet er af få eleverne til at blive bevidste om egne evner og styrker. De skal opleve succes, og ved at afprøve og øve mestring, opnås det. Eleverne skal have tryghed til at turde fejle. Vi skal vække elevernes nysgerrighed og give dem lyst og energi til videre udvikling.
Det er målet på Værkstedsbutikken at eleverne:

 • Opøver samarbejdsevner, lærer at deltage i arbejdsprocesser, samt lærer at tage ansvar for egne og fælles produktioner.
 • Udvikler interesse for det kreative arbejdsområde og får et indblik i  og en forståelse for den kreative proces.
 • Gennem arbejdet med varierende produktioner, får kendskab til flere grundteknikker.
 • Gennem arbejde og samarbejde, forstår fordelene ved forskellighed og gensidig respekt.
 • Lærer at en positiv tilgang til de stillede opgaver og arbejdsrutiner, øger deres egen læring.
 • Deltager i alle dele af produktionen herunder eks. udregning af produktpriser og betjening af kunder.
 • Lære at være en stabil og arbejdsom arbejdskraft.
 • Erfarer at det at gøre noget godt for andre = at gøre noget godt for sig selv.

Produktion og læring:
Som hovedproduktion har vi et samarbejde med Mødrehjælpen, hvor vi syr børneting til deres butikker som de så sælger. Vi syr produkterne af genbrugsstoffer, vi indsamler i lokalområdet. Vi sælger også de produkter vi syr i vores værkstedsbutik, samt på diverse skoler og markeder. Vi har produktion til Åbent Hus og til forskellige projekter i lokalsamfundet, som f.eks. Kulturnatten. Vi laver bl.a. dekorationer til skolens arrangementer, og vi tager imod bestillinger på store og små opgaver.

Undervisning og læring:

Der undervises i syning, materialelære, idéudvikling, dansk og matematik integreres i størst muligt omfang i arbejdet omkring produktionerne. Derudover undervises i forskellige emner såsom tegning/maling, stil, design, kost, livsstil, motion, samfundsforhold og dagligdags liv. Eleverne inddrages i videst muligt omfang i de forskellige processer i forbindelse med planlægning af værkstedsundervisningen. Som inspiration til hverdagen og projekterne tager vi på ture ud af huset såsom museumsbesøg og teaterture. Turene har både et fagligt og et socialt formål, og skal fremme elevernes nysgerrighed og styrke samværet på værkstedet. Derudover læser vi artikler, ser film og dokumentarudsendelser.

Arbejdsmetode:

Undervisningen er først og fremmest praktisk baseret med vægt på produktionen. Instruktionen er primært individuel, nogle gange med fællesinstruktion/gennemgang af et teoretisk oplæg. Der veksles mellem individuelle opgaver og opgaver der kræver samarbejde med andre. Eleverne har en portefølje-mappe hvor de skal gemme det de har lavet fx via billeder af deres produktioner.

Evaluering:

Der evalueres fælles efter hvert projekt. Den individuelle evaluering foregår i forbindelse med Forløbsplanssamtaler og udfyldelse af kompetenceark for værkstedet. Derudover
tages der hver uge en snak om hvordan stemningen er på holdet via værkstedets Moodboard.
Evalueringen har til formål at øge elevens selvværd og selvindsigt, bevidsthed om opnået læring,
realistisk forestilling om egen formåen, samt at sætte sig nye mål.

 

Målsætning:

 • Integrere dansk og matematik i undervisningen omkring produktionerne.
 • Tættere samarbejde med erhvervsskoler (NEXT bl.a.)
 • Samarbejde med Familiens Hus i Taastrup omkring oprettelse af en systue
 • Fokus på salg på diverse markeder af vores produkter
 • 3 årlige afleveringer til Mødrehjælpen af vores produkter
 • Blive bedre til at gøre eleverne bevidste om egne evner og lære dem stolthed omkring at kunne et håndværk.
 • Synliggøre at deres arbejde gør en forskel
 • Fokus på portefølje og synliggøre læringsprocesserne ved hjælp af tekst og billeder

Thilde

Faglærer THILDE CEDRENIUS
Telefon:  23 35 50 93

Anette

Faglærer ANNETTE CAJUS
Telefon: 28 35 17 24