tra-underside

Har du hænderne skruet rigtigt på, elsker duften af træ, og glædes ved at skabe unikke produkter, så er træværkstedet lige det rigtige for dig. Her arbejder du sammen med andre der har samme interesse, og lærere som kan deres kram.

Opgaverne varierer fra traditionelle borde/bænkesæt, møbler af genbrugsmaterialer og tapsamlede værktøjskasser til alverdens specialfremstillede produkter for kunder, – og har du selv idéer til eget design kan du få hjælp til at udvikling og fremstilling, – måske bliver det til en af vores fremtidige produktioner.

På værkstedet lærer du at bruge værktøjerne rigtigt, og du bliver undervist i de grundlæggende teknikker der bruges på et snedkerværksted. Beregninger, arbejdstegninger og opgavebeskrivelser er en naturlig del af opgaverne, så du vil blive godt rustet til at gå i gang med en uddannelse.


 


Mere om Træværkstedet

På træværkstedet lærer man noget om håndværkstraditioner oghåndværkskultur. Deltagerne vil få oplevelsen af hvordan arbejdet foregår på et værksted og i enproduktionsvirksomhed.

Elementer som at møde til tiden, overholde indgåede aftaler, behandle arbejdskolleger med respekt og arbejdet med hvordan man opfører sig på en arbejdsplads, er nogetaf den læring vi betragter som det vigtige og væsentlige vi kan viderebringe til eleverne.

Undervisningen er baseret på praktiske opgaver, i form af produktion til salgeller brug på skolen, suppleret med øvelsesopgaver hvor der undervises i brug af særlige teknikkermed henblik på senere produktioner. Der samarbejdes om produktionerne, så erfarne elevervideregiver deres kunnen til nye deltagere. Eleverne deltager som oftest i hele arbejdsprocessen, fraberegning og tilbudsgivning, til tegning, produktion og kvalitetskontrol, for derigennem at få enbred indsigt i kravene til arbejdet.

Eleverne bliver instrueret i brug og vedligeholdelse af værktøjer ogmaskiner, samt sikkerhed i forbindelse med produktionen. Desuden indgår materialekendskab,arbejdstegning og beregning i forbindelse med de opgaver der arbejdes med, samt beskrivelse afarbejdsprocesser og produkter til dokumentation af de opnåede færdigheder.

 

Eksempler på produktionerne er bord/bænkesæt, cykelskure, legehuse, legeredskaber og mangeandre spændende projekter, hvor det er eleverne som bliver sat i centrum som de producerendemedarbejdere. Kunderne er primært institutioner eller foreninger, men vi har også lavet en del produktioner for Københavns Middelaldermarked gennem årene.

Nye kunder er meget velkomne med forespørgsler – samarbejdet med kunder om udvikling og produktion er med til at gøre undervisningen spændende og skærper kvalitetsbevidstheden.

Niels2

Faglærer: NIELS K. HALD
Telefon: 28 35 17 26

Søs

Faglærer: PERNILLE SØS HØEG
Telefon: 51 64 05 35