•  Kunne du tænke dig at spille spil eller bage en kage med en 80-årig dement dame?
  •  Kunne du tænke dig at lave motion og lege med små børnehavebørn?
  •  Kunne du tænke dig at være social med flygtninge fra et Røde Kors asylcenter?
  •  Kunne du tænke dig at lære mere om emner så som samfundsfag, identitet, kultur, krop, mad, motion, integration, seksualitet og meget mere, for at finde ud af hvad et godt liv kunne være for dig selv og for andre?
  •  Kunne du tænke dig at tage på overnatningstur hvor vi besøger andre Sosu-værksteder på produktionsskoler rundt omkring i Danmark?

Hvis svaret er JA, så håber vi at se dig på vores spændende Social- og Sundhedsværksted!

Her arbejder vi med forskellige udfordrende ting indenfor Sosu-området. Vi arbejder bl.a. medbørn i en børnehave, voksne på et Røde Kors asylcenter og ældre på et plejehjem hvor omsorg, service, sundhed og samvær er på dagsordenen.

På værkstedet arbejder vi mod at du styrkes fagligt, socialt og personligt, samtidig med at du bliver mere afklaret på om din fremtid skal indeholde uddannelse og arbejde indenfor social- og sundhedsområdet. Værkstedet har en god balance mellem praksis ude i den virkelig verden og relevant teori. Det forventes at alle er aktivt deltagende i alle de forskellige aktiviteter vi laver, og at alle oplever værkstedet som en tryg og rummelig ramme, hvor der er plads til forskellighed.


 

Mere om Social og sundhed

 

Formål/mål
Målet er at udvikle og styrke den unges personlige, social og faglige evner og kompetencer gennem produktion og opgaver inden for det social- og sundhedsfaglige område. Der er bl.a. fokus på de kompetencer som er anvendelige i forhold til arbejde og uddannelse inden for social- og sundhedsområdet.

Produktion og læring
Værkstedets produktion er primært at organisere og indgå i situationer, hvor den unge skal yde omsorg for andre mennesker. Dette kan for eksempel være omsorg for ældre på et plejehjem (snakke med dem, spille spil med dem, mm.), lege med børn fra en børnehave eller snakke, lave mad og spille spil med flygtninge på et asylcenter.

Vi samarbejder med skolens Pædagogiske værksted ift. at give eleverne mulighed for at være kreativ og samtidig øve sig i at lave kreative projekter (fx klippe, klistre, tegne, male, mm.). Projekterne er oftest en del af forberedelsen af arrangementer for børn (fx. fastelavnsfest, sørøverfest og julegaveværksted). Værkstedet har også ansvaret for den daglige rengøring af en del af skolens fællesområder (2 dage om ugen).

Undervisning og læring
Der undervises teoretisk i forskellige faglige områder i relation til værkstedets produktion inden for social og sundhedssektoren. Det er bl.a. kost, ernæring, psykologi, omsorgspleje, pædagogik og meget andet. Derudover taler og debatterer vi meget, bruger film og dokumentarudsendelser som diskussionsoplæg, laver gruppearbejde og øver os i at fremvise emner foran hinanden. Man kommer til at arbejde alene, men også i små grupper. Alle disse ting er med til at styrke den enkeltes selvforståelse, selvtillid, generelle viden og sociale kompetencer så man kompetent kan være med i den daglige produktion og undervisning.

Arbejdsmetode
Værkstedet har en god balance mellem praksis og tilhørende teori. Det forventes at alle er aktivt deltagende i alle de forskellige aktiviteter vi laver. Det er vigtigt at værkstedet opleves som en tryg ramme, hvor produktion og undervisning tilpasses den enkelte elev, og hvor eleven oplever en sammenhæng mellem værkstedets forskellige dele.

Evaluering
Vi træner i at reflektere over os selv, andre og livet. Vi øver os i at give konstruktiv feedback til hinanden ift. hvordan man arbejder og er som person. Vi evaluerer løbende hvordan det går den enkelte elev gennem korte månedlige samtaler og gennem længere forløbssamtaler hver tredje måned.

Målsætning 2016

  • At alle elever kommer i praktik i minimum 6 uger.
  • At vi har et godt samarbejde med lokale plejehjem, børnehaver, asylcentre og andre institutioner, sådan at eleverne kan få en rigtig god praktisk erfaring som de kan drage fordel af i fremtiden.
  • At elevernes personlige, sociale og faglige målsætninger udvikles og følges nøje op på.

aleks

Faglærer: ALEKS CARENDI
Telefon: 51 64 05 36