smed

På smedeværkstedet undervises i brug af værktøjer, materialelære og sikkerhedsregler. Eleverne inddrages i videst muligt omfang i de forskellige processer i forbindelse med produktionen: Møder med kunder, arbejdstegning, materialevalg, beregning af materialeforbrug, prisberegning og levering.
Teoretisk undervisning i tegning og beregning inddrages i en naturlig sammenhæng med produktionen.

Undervisningen er først og fremmest praktisk baseret, med hovedvægt på produktionen. Eleverne samarbejder om produktionerne, så de mere erfarne deltagere videregiver deres kunnen til nye deltagere.


 


Mere om Smedeværkstedet

Formål/mål

At eleverne får praktisk kendskab til smedefaget, får oplæring i brug af smedeværkstedets maskiner, med tilhørende sikkerhedsregler. At eleverne får forståelse for materialer og færdigheder i brug af værktøj. At eleverne lærer om håndværkerkulturen, ansvarlighed og samarbejde. Herunder at udvise respekt for kolleger på værkstedet og i skolen i øvrigt. At styrke elevernes kompetencer og selvværd gennem arbejde med reelle produktioner som afsættes til kunder.

Produktion og læring
Primært ordrebaserede produktioner på smedeværkstedet. Der tilstræbes en variation i produktionen, så eleverne får mulighed for at prøve forskellige opgavetyper og arbejdsmetoder. Smedeværkstedet kan sammen med de andre håndværksværksteder stå for dele af vedligeholdelse og ombygninger på skolen, og eleverne med kørekort får mulighed for at opbygge rutine ved kørselsopgaver i skolens biler, samt varetagelsen af den daglige vedligeholdelse af bilerne.

Undervisning og læring
Der undervises i brug af værktøjer, materialelære og sikkerhedsregler.
Desuden inddrages eleverne i videst muligt omfang i de forskellige processer i forbindelse med produktionen: Møder med kunder, arbejdstegning, materialevalg, beregning af materialeforbrug, prisberegning og levering. Teoretisk undervisning i tegning og beregning inddrages i en naturlig sammenhæng med produktionen. Alle elever tilbydes et § 26 kursus (kræftcirkulæret: svejsning, slibning og termisk skæring)

Arbejdsmetode
Undervisningen er først og fremmest praktisk baseret, med udgangspunkt i produktionen. Eleverne samarbejder om produktionerne, så de mere erfarne elever videregiver
deres kunnen til nye elever. Faglæreren er ”værkfører”, som fordeler opgaverne og giver individuel instruktion og vejledning. Det tilstræbes, at alle eleverne prøver en eller flere praktikperioder i virksomhed efter eget valg.

Evaluering

Den ordrebaserede produktion stiller store krav til produkternes kvalitet og finish. Der er derfor løbende kritik og vurdering, inden det færdige produkt bliver leveret til kunden. Elevernes indsats, samt faglige og sociale udvikling bliver løbende evalueret gennem arbejdet med værkstedets kompetenceark og ved arbejdet med forløbsplanen ca. hver tredje måned. Der arbejdes med at træne elevens evne til selvkritik.

Målsætning:

  • Sætte fokus på den individuelle vejledning af deltagerne, ved udvikling af arbejdet med forløbsplaner for at styrke bevidstheden om personlige og faglige kvalifikationer.
  • Få styrket elevernes brug af arbejdssedler og opgavebeskrivelser som læringsredskab.
  • Tættere samarbejde med virksomheder om besøg og praktikperioder.
  • Opnå godkendelse og få etableret PBE-lærlingeplads på værkstedet.

 

smed-villum

Faglærer: VILLUM CHRISTENSEN
Telefon: 29 35 17 70