sosu

På Pædagog værkstedet får du et indblik i hvad det vil sige at arbejde med børn. Her får du kendskab til børns udvikling, psykisk, fysisk og socialt, og derved også et bedre kendskab til dig selv.

Vores produktion tager udgangspunkt i børnenes verden. Vi forbereder workshops og forskellige arrangementer for børn, som fx julegaveværksted, motionsdag, fastelavns- og sørøverfest. Som elev er du med fra idé-fasen og planlægningen, til selve afholdelsen af arrangementet. Vi udarbejder løbende en elevmappe(portefølje), som er tænkt som dit individuelle arbejdsredskab når du senere skal gennemføre workshops med børn, når du er i praktik eller du er gået videre til uddannelse eller arbejde.

På værkstedet er undervisningen meget praktisk baseret, uanset om vi arbejder med teori eller konkrete opgaver. Vi læser artikler, vi taler og debatterer meget.

Gruppearbejdet er vores arbejdsform når vi arbejder med forskellige emner, og vi afslutter hvert projekt med at fremlægge for hinanden og ved at lave en skriftlig beskrivelse til elevmappen.

Der undervises i forskellige emner der giver indblik i pædagogers og børns verden. Det kan f.eks. være pædagogik, psykologi, børns udvikling, ernæring, kommunikation og meget andet. Vi laver kreative projekter hvor vi klipper, klistrer, tegner og maler, fx. laver vi stamtræ, selvportræt, genbrugsprojekter, papmache, trylledej mm. Projekterne bruger vi til forberedelse af vores workshops med børn.

Alle værkstedets elever kommer i praktik mellem 4 og 8 uger om året. Dette giver eleverne mulighed for at få et indblik i pædagogernes arbejdsområde og børnenes dagligdag, og finde ud af om det er et arbejdsområde den enkelte elev vil arbejde og uddanne sig indenfor. Det er også muligt til at deltage i et 2 ugers kombi-forløb (brobygning) på Sosu skolen i Brøndby.


 


 

Mere om Pædagogværkstedet

 

Formål/mål
At eleverne gennem værkstedets produktion og arbejdsfællesskab, udvikler og styrker deres personlige, sociale og faglige kompetencer, så de efterfølgende får mod på og mulighed for at påbegynde en social og sundhedsuddannelse, pædagogisk assistentuddannelse, anden kompetencegivende uddannelser eller kan varetage et arbejde.

Produktion og læring
Vores produktion tager udgangspunkt i børnenes verden og den produktion og viden der følger med at arbejde med børn. Vi forbereder arrangementer for børn, som f.eks. julegaveværksted, fastelavns- og sørøverfest. Eleverne er med fra idé-fase, planlægning til afholdelse og afsluttende evaluering. Vi udarbejder en portefølje som er brugbar for den enkelte ift. senere at gennemføre workshops med børn. Vi varetager rengøringen på dele af skolens fælles arealer 2 gange om ugen. Forståelsen af vigtigheden af et rent og sundt indeklima, er af stor betydning for arbejdet med børn.

Undervisning og læring
Vi taler og debatterer meget, læser artikler. Gruppe arbejdet er vores arbejdsform når vi arbejder med emmer og vi afslutter hver forløb med at fremlægge for hinanden. Der undervises i forskellige emner der giver indblik i pædagoger og børns verden. Det kan fx være pædagogik, psykologi, børns udvikling, ernæring, kommunikation etc. Vi laver kreative projekter hvor vi klipper, klistrer, tegner, maler, fx laver vi stamtræ, selvportræt, genbrugsprojekt, papmache, trylledej mm. Projekterne bruger vi til forberedelse af vores workshops med børn. Gennem forskellige projekter og samarbejdsøvelser er vores mål at styrke elevernes selvtillid, selvværd, viden, samarbejdsevner og kompetencer.

Arbejdsmetode
Vi har en meget praktisk tilgang til undervisningen, uanset om vi beskæftiger os med teori eller konkrete opgaver. Vi har som det som et mål, at få udarbejdet en skriftligt dokumentation til porteføljen, hver gang vi afslutter en emne. Porteføljen er tænkt som et konkret arbejdsredskab eleverne kan bruge når de fx er i praktik eller når de er gået videre til uddannelse eller arbejde. Derudover bruges porteføljen til at dokumentere elevens individuelle forløb på produktionshøjskolen.

Evaluering
Eleverne trænes i at reflektere omkring sig selv, andre og livet. Eleverne giver hinanden feedback. Eleverne modtager konstruktiv kritik fra lærerne ift. deres indsats på fx opgaver hvor der skal ydes menneskelig omsorg etc. Eleverne evalueres løbende med månedlige 18 korte samtaler med lærerne. Hver 3. måned afholdes forløbsplansaftaler, her evaluerer og justerer eleven sin forløbsplan og sine målsætninger, sammen med lærerne og vejlederen.

Målsætninger:

  • At eleverne kommer i praktik i minimum 6 uger, sådan at eleverne opnår solid praktisk erfaring og afklaring som de kan drage fordel af på en videregående uddannelser og på arbejdsmarkedet.
  • At udvikle samarbejdet med børnehaver i Glostrup og Albertslund område.
  • At implementere værksteds matematik og almen viden i vores hverdags strukturer.
  • At elevernes personlige, sociale og faglige målsætninger videreudvikles, og at der nøje følges op på det.

 

Bridget

Faglærer: BRIGITTE RUELLAN
Telefon: 20 36 52 90

jette

Faglærer: JETTE MERTZ
Telefon: 20 36 52 90