VÆRKSTEDSBILLEDE-MEDIE

 

 


 

Mere om Medieværkstedet

Formål/mål

 • At styrke elevernes kvalifikationer med hensyn til stabilitet, koncentration, samarbejde, tro på egne evner, æstetiske sans og evne til at omsætte idéer til færdige produkter.
 • At eleverne opnår viden og grundlæggende færdigheder med hensyn til at planlægge, opsøge viden, producere og præsentere produkter inden for video, lyd og foto.
 • At eleverne kan levere produkter i forskellige formater og udtryk, alt efter opgavens karakter og mål.
 • At eleverne lærer at formidle deres opnåede viden.
 • At eleverne trænes i at deltage i projektarbejder som kræver samarbejde med andre, i form af at dele erfaringer, holdninger, idéer og ikke mindst bidrage med egen arbejdsindsats.
 • At de samlede erfaringer kan hjælpe deltageren videre til en uddannelse inden for it medieområdet eller anden uddannelse hvor kendskabet til videns søgning, formidling og brug af computer er en vigtig forudsætning.

Produktion og læring
Der produceres primært opgaver til skolen, men også løbende opgaver til eksterne kunder, både i privat og i professionel sammenhæng. Den primære service over for skolen er fotoopgaver i form af portrætter af elever og lærere til forskellige formål, samt dokumentation af aktiviteter på de enkelte værksteder og på skolen som helhed. Ud over dette, bliver der også løbende arbejdet på reklame- og præsentations-videoer af skolens forskellige tilbud og aktiviteter.

Undervisning og læring
Der undervises i anvendelsen af de programmer som anvendes til produktionen, desuden i grundlæggende it, lyd-, film- og billedforståelse. Endelig undervises der i planlægning og formidling, så deltagerne bliver i stand til at gennemføre og aflevere projekter af en vis størrelse.

Arbejdsmetode
Undervisningen veksler mellem teori, opgaver og individuelle projekter, hvor deltagerne enkeltvis eller i mindre grupper arbejder med opgaver på egen hånd eller under instruktion af læreren. Det kan være bundne opgaver eller individuelle projekter med udgangspunkt i deltagernes interesser og kvalifikationer. Der skiftes mellem undervisning i itprogrammerne og praktisk udførelse af opgaver. Hovedvægten er lagt på at eleven forsøger sig frem på egen hånd, og at læreren yder hjælp og vejledning efterhånden som behovet opstår. Der arbejdes med projekter, hvor eleverne arbejder sammen og bruger hinandens idéer og færdigheder.

Evaluering

Der evalueres løbende i form af gennemgang/kritik. Der evalueres både på arbejdsprocessen og det færdige produkt. Gennemgangen foregår i fællesskab og/eller sammen med værkstedslæren. Produktioner evalueres løbende, individuelt og ved fælles gennemgang på holdet. Den individuelle forløbsplan evalueres hver tredje måned.

Målsætning for 2016:

 • Fokus holdes målrettet på fremmøde, stabilitet og motivation via trivsel i dagligdagen og styrkes gennem individuelle praktikker og kombinationsforløb.
 • At højne arbejdsmoral og selvværd hos den enkelte elev og synliggøre opnåede faglige kompetencer.
 • At færdiggøre enkelte reklamefilm for skolen.
 • At skabe indtægt til værkstedet via portrætfoto af børn og unge i daginstitutioner.
 • Teamsamarbejde med IT Grafisk, IT Support og Spilværkstedet med det formål at styrke skolens samlede IT-tilbud.

LÆRER-FÆRDIG

Faglærer KRISTIAN SLOT PEDERSEN
Telefon: 23 35 50 94