På Idræt og Event vil du komme til at arbejde med din krop både på det fysiske- og mentale plan.

Temabegreber som holdånd, fairplay, konkurrence og fællesskab er noget vi går meget op i på værkstedet.

Så har du mod på at lave idræt for andre, komme i god form og deltage i en masse gode og sjove aktiviteter, – så er det på Idræt og Event det sker.

Vi forventer:

 • At du er aktiv
 • At du tager ansvar
 • At du er mødestabil
 • At du kan samarbejde med andre
 • At du også deltager når det handler om andet end idræt og events
 • At du respekterer andres forskelligheder

Mere om Idræt og event

Formål/mål:

 • At styrke og udvikle kvalifikationer som udholdenhed, stabilitet, ansvarlighed, koncentration, selvtillid, hjælpsomhed og samarbejdsevne.
 • At eleverne styrkes fysisk, personligt og socialt, med henblik på at være bedre rustet til at fastholdevidere uddannelsesforløb, eller arbejde.
 • At træne eleverne i at være idrætsguider for de andre elever på skolen samt planlægge undervisning for andre.
 • At eleverne prøver et stort udbud af forskellige idrætsaktiviteter og derved opnår kvalifikationer og får interesse for et fortsat aktivt fritidsliv.
 • At eleverne gennem planlægning og udførelse af et arrangement får trænet budget og drejebog

Produktion og læring
Produktionen består bl.a. af:

 • At eleverne er idrætsguider for de andre elever på skolen, via forløb i skolens motionslokale.
 • At eleverne er lærere for en 1. klasse, en dag om ugen.
 • At eleverne står for planlægning og afholdelse af idrætsstævner for andre.
 • At eleverne i samarbejde med andre aktører planlægger og gennemfører forskellige events og arrangementer.

Til opgaven med at styre et motionslokale, hører også rengøring af lokalerne, maskinerne og omklædningsrum. Endvidere består produktionen af undervisning, hvor deltagerne individuelt
eller gruppevis står for instruktionen af holdet i udvalgte discipliner, eksempelvis i idrætsgrene hvor de i kraft af deres deltagelse i klubvirksomhed er ”eksperterne”. Idræt og event står for
gennemførelsen af et antal arrangementer årligt for skolens øvrige elever. Desuden arrangerer Idræt og event en række stævner for andre skoler. Idræt og event arrangerer og igangsætter
motionsaktiviteter for skolens øvrige elever.

Undervisning og læring
Der undervises i anatomi, fysiologi, kost og ernæringslære, træningslære, træningsplanlægning samt planlægning og gennemførelse af event. Der undervises i idrætsgrene efter elevernes interesser og forudsætninger, herunder teknisk og taktisk træning. Endvidere i sammensætning af opvarmnings og grundtræningsprogrammer. Der lægges vægt på et meget bredt udvalg af idrætsdiscipliner frem for specialisering. Ud over idræt inddrages også kulturelle aktiviteter med besøg på diverse museer og udstillinger, samt ture til styrkelse af fællesskabet i gruppen. Vi underviser også i individuelle/gruppe kurser såsom engelsk, rygestop og borgerservice.

Arbejdsmetode

Undervisningen består for langt størstedelen af praktisk idræt, ved deltageres og lærers aktive medvirken i forskellige idrætsaktiviteter. Eleverne inddrages i planlægningen af aktiviteterne, og får derigennem mulighed for at udvikle deres evne som guider, ved at få ansvar for gennemførelsen.

Evaluering
Der er løbende fælles evaluering af de forskellige forløb, og elevernes rolle som guide. Evalueringen spiller en væsentlig rolle i det daglige, da det specielt er de personlige kvalifikationer
der arbejdes med. De individuelle forløbsplaner evalueres hver tredje måned. Mellem forløbssamtalerne har vi samtaler med alle elever for at følge op på aftaler, praktikansøgninger
med videre.

Morten-Wessel-opt

Faglærer  MORTEN WESSEL
Telefon: 28 35 33 29