På Sundhed & Motion har vi fokus på arbejdet med mennesker og sundhed.

Vi arbejder primært med børn & unge. Vi tager fat i emner som har relevans for værkstedet – men også samfundet generelt vi omgås i. Medansvar & personlig udvikling er i højsædet på værkstedet. Der arbejdes med synlige målsætninger i eksempelvis fysiske optagelseskrav til militæret & politiet. Vi afprøver i praksis uge efter uge og dyster mod en anden motionslinje. Vi gør ligeledes rent 2 gange om ugen & og bruger rengøring, som en del af undervisningen. Ofte indgår det i uddybende omfang i temaer som eksempelvis ”at flytte hjemmefra ” og fra ”ung – voksen”.

Udover at holde os selv i god form, arbejder vi også med at få skolens resterende værksteder til at bevæge sig minimum 30 min. hver dag. Vi er tovholdere på udvalgte værksteder i 30 min. bevægelse.

Vi planlægger – gennemfører – og evaluerer. Vi tager imod konstruktiv feedback fra vores 3. klasseelever, som vi underviser fast 1 gang om ugen på en lokal folkeskole.

Vi hjælper til ved lokale sportsarrangementer og arrangerer samtidig mindre sportsturneringer med særlig vægt på fairplay.

Vi arbejder med sundhedstemaer og tager udgangspunkt i spændende emner, som eleverne selv har medindflydelse på. Ofte med visuelt undervisningsmateriale, hvor vi herefter skal ud i ”den virkelige verden” og få mere kendskab til emnet.

På Sundhed, – & Motionslinjen er der god mulighed for at arbejde henimod uddannelser som:

 • Vagt
 • Social & Sundhedsskolen
 • Pau
 • Lærer / Pædagog
 • Fittnessinstruktør

Herudover samarbejder vi bl.a. med:

AntidopingDanmark, Dansk Handicapforbund, Ballerup/Herlev produktionsskole (Sundhed & pædagogik), I Metropolstuderende, Madfællesskaberne, Høftingsvej Produktionsskole & Køge Produktionsskole.

Praktik er en fast del af opholdet på værkstedet og eleverne deltager i løbet af året i forskellige relevante kurser, som afsluttes med kursusbevis.

Det forventes:

 • At du er aktiv
 • At du tager ansvar
 • At du er mødestabil
 • At du kan samarbejde med andre
 • At du også deltager når det handler om andet end motion & sundhed
 • At du respekterer andres forskelligheder


Mere om Sundhed og Motion

Formål/mål:

 • At styrke og udvikle kvalifikationer som udholdenhed, stabilitet, ansvarlighed, koncentration, selvtillid, hjælpsomhed og samarbejdsevne.
 • At eleverne styrkes fysisk, personligt og socialt, med henblik på at være bedre rustet til at fastholdevidere uddannelsesforløb, eller arbejde.
 • At træne eleverne i at være motionsguider for de andre elever på skolen samt planlægge undervisning for andre.
 • At eleverne prøver et stort udbud af forskellige idrætsaktiviteter og derved opnår kvalifikationer og får interesse for et fortsat aktivt fritidsliv.
 • At eleverne opnår viden om vigtigheden af sundhed for sig selv – og for andre.

Produktionen består bl.a. af:

 • At eleverne er idrætsguider for de andre elever på skolen, via forløb i skolens motionslokale eller på værkstedet.
 • At eleverne er ”lærere” 1 time om ugen for en folkeskoleklasse.
 • At eleverne står for skolens rengøring 2 dage om ugen.

Undervisningen består hovedsageligt af praktisk baseret læring, ved deltageres og lærers aktive medvirken i forskellige motion, – & sundhedsaktiviteter. Eleverne inddrages ofte i planlægningen af aktiviteterne, og får derigennem mulighed for at udvikle deres evne som planlægger, ved at få ansvar for gennemførelsen.

 

Morten-Wessel-opt

Faglærer  MORTEN WESSEL
Telefon: 6160 2908