Ny Uddannelse

Ny Uddannelse

Folketingets partier er nået til enighed om en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), som skal træde i kraft fra august 2019.

Uddannelsen vil rumme bl.a. de nuværende produktionsskoler, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Frem til sommeren 2019 vil der stadig blive optaget elever på de hidtidige uddannelsesforløb, og igangværende forløb vil kunne færdiggøres i den nye FGU.