Den 1. august 2019 bliver vi en del af FGU-Vestegnen (Den Forberedende Grunduddannelse på Vestegnen)

Vi er glade for at annoncere at, at Glostrup Albertslund Produktionshøjskole sammen med 3 andre produktionsskoler og medarbejdere fra 2 VUC-skoler, pr. 1. august 2019 bliver en del af FGU-Vestegnen.

Den Forberedende Grunduddannelse erstatter pr. 1. august 2019 en række forberedende tilbud såsom produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen, almen voksenuddannelse (AVU), ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksenundervisning (FVU).

FGU-Vestegnen er en af de største FGU-institutioner i Danmark og dækker over 7 kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk – med uddannelsestilbud på 4 fysiske FGU-skoler – se mere på www.fgu-vestegnen.dk.

Forberedende grunduddannelse (FGU) er hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Uddannelsen tilbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som er tilpasset de unges behov og interesser.

Uddannelsen er kendetegnet ved en undervisningsform, som adskiller sig fra traditionel skoleundervisning, idet praksis, produktion og praktik er de centrale omdrejningspunkter for undervisningen.

Den kommende FGU kommer til at indeholde 3 spor – 3 grunduddannelser:

  • Almen Grunduddannelse (AGU) – 2/3 teori og 1/3 praksis
  • Produktionsgrunduddannelse (PGU) – 2/3 produktion og 1/3 teori
  • Erhvervsgrunduddannelse (EGU) – 2/3 praktik og 1/3 skole

Læs mere om FGU og de 3 spor:
download folder eller kontakt skolens vejleder Lise Nøhr 2835 1729 / lise@gapro.dk for mere information eller for at komme på rundvisning på skolen.

Optagelse på FGU-Vestegnen

For at du kan blive optaget på FGU, skal du tale med din vejleder. Vejlederen finder ud af, om du er i målgruppen. Sammen finder I ud af en uddannelsesplan for dig. Derefter skal du vælge en FGU-skole, hvor du kunne tænke dig at gå. Hvis du bor i en af de ovenstående 7 kommuner, så er du garanteret optagelse i FGU-Vestegnen. Sørger du andre FGU-skoler, kræver det, at de har plads.

Der er optagelse i august og januar. Dog kan du starte løbende på produktions- og erhvervsgrunduddannelsens første basismodul. På FGU-skolen udarbejder du sammen med din lærer/vejleder en forløbsplan, der mere detaljeret beskriver dit ophold på FGU.

Du kan ud på uddannelsen i op til 2 år. Du får tilbudt en ordblindetest, og der er mulighed for en mentor. Du får skoleydelse under dit ophold, og der er et dagligt måltid på skolen.

FGU-uddannelsen skal medvirke til elevernes personlige, sociale og faglige afklaring vedrørende deres aktuelle situation og fremtidige uddannelse og beskæftigelse. Ved afslutning af forløb af mindst 12 ugers varighed modtager eleven et kompetencebevis, som dokumenterer elevens opnåede faglige kompetencer og eventuelt de dertil knyttede sociale og personlige kompetencer.

Optag i sommerferien

Optag i sommerferien

Skolen holder lukket fra 1. juli til og med 29. juli 
Du kan komme i kontakt med FGU vestegnen i hele sommerferien 2019.
Der håndteres optag af nye elever, spørgsmål og godkendelse til ungdomskort.

Få vejledning til hvordan du søger ungdomskort her.
Vejledere og KUI kan hele sommeren sende målgruppevurderinger og uddannelsesplaner til 
FGU Vestegnens eboks: CVR: 39816431 EAN: 5798000561915

FGU vestegnen mobil: 2835 1737
FGU vestegnen mail: fguvestegnen@gmail.com

Mails besvares indenfor 24 timer

God sommer 
FGU vestegnen
Brøndby, Ishøj, Hvidovre, Albertslund/Glostrup