Er du endnu ikke parat til at påbegynde en ungdomsuddannelse, eller har du afbrudt et uddannelsesforløb, kan produktionsskolen være noget for dig.

Et produktionsskoleforløb kan starte på hvilket som helst tidspunkt i løbet af året, og varigheden er individuel. Normalt kan man dog højst gå på produktionsskole i et år. Forløbet er ikke formelt kompetencegivende; formålet er at blive afklaret og forberedt bedst muligt på dit efterfølgende uddannelsesforløb, og du kan få bevis for hvad du har arbejdet med og hvad du har lært.

Økonomi

Undervisningen er gratis, og der udbetales skoleydelse for deltagelse. Udbetaling er månedsvis den sidste hverdag i måneden, og varierer efter antallet af arbejdsdage i perioden.

Ugetaksten i 2019:    
365 kr. for unge under 18 år
634 kr for hjemmeboende over 18 år
1472 kr. for udeboende over 18 år.

Beløbet er skattepligtigt og der trækkes 100 kr. til frokost mm. (rabat til unge under 18)

Bruger du bus eller tog kan du købe Uddannelseskort til en meget billig pris, ligesom ved andre ungdomsuddannelser.

Mødetider

Skolen er åben fra kl. 7.30, hvor der bydes på kaffe, te og morgenbrød, undervisningen på værkstederne starter kl. 8.00. Der er fælles frokost kl. 12.00 – 12.45 og arbejdsdagen slutter normalt senest kl. 15. Der er 30 timer i gennemsnit pr. uge.

Generelt om produktionsskoler på forskellige sprog:

da

gb

de

– dansk og arabisk
– dansk og urdu
– dansk og tyrkisk