Glostrup Albertslund Produktionshøjskole har som selvejende institution sin egen bestyrelse.

Bestyrelsen består af 2×2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne i Glostrup og Albertslund, desuden 3 medlemmer udpeget af organisationerne i lokalområdet, 1 medlem fra en erhvervsskole samt 1 medarbejderrepræsentant. I alt 9 bestyrelsesmedlemmer.

Fra 2018 er organisationerne fra lokalområdet – Erhvervssammenslutningen, 3 F og Landsforeningen Ligeværd. Desuden er TEC repræsenteret som erhvervsskole.

Bestyrelsens opgaver og funktioner:

  • At udarbejde virksomhedsplan
  • At udarbejde strategi for skolens udslusning af deltagere
  • At fastlægge regler for deltageres optagelse på skolen
  • At fastlægge budget efter forslag fra skolens leder
  • At godkende regnskabet
  • Ansættelse og afskedigelse af skolens ledelse

Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles bestyrelse 2018

Peter Ølholm Erhvervssammenslutningen
Piet Papageorge Glostrup kommunalbestyrelse
Marianne Burchall Albertslund kommunalbestyrelse
Lars Gravgaard Hansen Albertslund kommunalbestyrelse
Mogens Mathiesen Landsforeningen Ligeværd
Tove Svejstrup Christensen TEC
Brigitte Ruellan Medarbejderrepræsentant
Torben Jensen Glostrup Kommune
Sanne E. Jessen Forstander GAP