Glostrup Albertslund Produktionshøjskole har som selvejende institution sin egen bestyrelse.

Bestyrelsen består af 2×2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne i Glostrup og Albertslund, desuden 3 medlemmer udpeget af organisationerne i lokalområdet, 1 medlem fra en erhvervsskole samt 1 medarbejderrepræsentant. I alt 9 bestyrelsesmedlemmer.

Fra 2018 er organisationerne fra lokalområdet – Erhvervssammenslutningen, 3 F og Landsforeningen Ligeværd. Desuden er TEC repræsenteret som erhvervsskole.

Bestyrelsens opgaver og funktioner:

  • At udarbejde virksomhedsplan
  • At udarbejde strategi for skolens udslusning af deltagere
  • At fastlægge regler for deltageres optagelse på skolen
  • At fastlægge budget efter forslag fra skolens leder
  • At godkende regnskabet
  • Ansættelse og afskedigelse af skolens ledelse

Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles bestyrelse 2018

Formand Peter Ølholm Erhvervssammenslutningen | peol@advodan.dk | 22376443
Næstformand Mogens Mathiesen Landsforeningen Ligeværd | mogens.mathiesen.glostrup@gmail.com | 24213475
Piet Papageorge Glostrup kommunalbestyrelse | piet.papageorge@glostrup.dk | 43441944
Marianne Burchall Albertslund kommunalbestyrelse | marianne.burchall@albertslund.dk | 28701949
Lars Gravgaard Hansen Albertslund kommunalbestyrelse | lars.gravgaard.hansen@albertslund.dk | 61630959
Tove Svejstrup Christensen TEC Hvidovre| tsc@tec.dk | 25453809
Brigitte Ruellan Medarbejderrepræsentant | brigitte@gapro.dk | 20365290
Torben Jensen Glostrup Kommune | torben.jensen@glostrup.dk | 28518817

Vakant: 3F

Bestyrelsens referent

Sanne E. Jessen Forstander GAP | sanne@gapro.dk | 51272454