Glostrup Albertslund Produktionshøjskole har som selvejende institution sin egen bestyrelse.

Bestyrelsen består af 2×2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne i Glostrup og Albertslund, desuden 3 medlemmer udpeget af organisationerne i lokalområdet, 1 medlem fra en erhvervsskole samt 1 medarbejderrepræsentant. I alt 9 bestyrelsesmedlemmer.

Fra 2014 er organisationerne fra lokalområdet – Erhvervssammenslutningen, 3 F og Landsforeningen Ligeværd. Desuden Københavns Tekniske Skole repræsenteret. Skolens forstander er sekretær for bestyrelsen.

Bestyrelsens opgaver og funktioner:

  • At udarbejde virksomhedsplan
  • At udarbejde strategi for skolens udslusning af deltagere
  • At fastlægge regler for deltageres optagelse på skolen
  • At fastlægge budget efter forslag fra skolens leder
  • At godkende regnskabet
  • Ansættelse og afskedigelse af skolens ledelse

Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles bestyrelse 2014

Peter Ølholm Erhvervssammenslutningen
Piet Papageorge Glostrup kommunalbestyrelse
Mette Vennerstrøm Glostrup kommunalbestyrelse
Jens Mikkelsen Albertslund kommunalbestyrelse
Lars Gravgaard Hansen Albertslund kommunalbestyrelse
Jan Hansen 3F
Mogens Mathiesen Landsforeningen Ligeværd
Jimmie Thomsen Københavns Tekniske Skole
Michael Bergmann Medarbejderrepræsentant