På skolen har vi en række aktiviteter som foregår udenfor værkstedsregi. Her kan du læse om de forskellige tilbud vi iøvrigt har.

ÅRLIGE AKTIVITETER

Hvert år planlægger og deltager vi i en række forskellige aktiviteter. Her kan du se nogle af de ting som foregår på skolen:

Åbent hus
Vi har to årlige åbent hus arrangementer hvor vi viser skolen frem. Elever og lærere arbejder sammen om at præsentere værkstederne og de produkter som hvert værksted arbejder med. Er du interesseret i at komme forbi så kig i vores årsplan efter hvornår det næste arrangement er.

Temauger
Hvert år har vi 2 temauger, hvor vi samlet arbejder mod et fælles mål. Ugen er, udover at vi laver noget sammen, en god mulighed for at vi på tværs af værksteder kan møde hinanden og skabe venskaber. Senest var temaet Innovation, hvor der blev arbejdet på en masse kreative løsninger omkring affaldssortering og genbrug i samarbejde med Glostrup kommune.

Gallafest
Når vi har lagt vinteren bag os, holder vi hvert år en stor Gallafest. Festen er en stor succes og alle, elever som lærere, har det skønt sammen med god musik, underholdning og dejlig mad.

Introtur og outrotur
Ved skoleårets start og slutning har vi en fælles tur ud i det danske land. Her hygger vi med friluftsliv, bål og god mad. Nye venskaber bliver skabt på tværs af værkstederne og alle lærer hinanden bedre at kende..

 

 

Roskilde Festival

GAP har de seneste år samlet et hold med lærere og elever der arbejder som frivillige på festivallen. Der er godt teamwork og fuld knald på i arbejdstimerne, og ind imellem masser af tid til at opleve musikken og stemningen. Vi bor i frivillig-campen hvor faciliteterne er betydeligt bedre end på den almindelige campingplads.

roskilde_logo
Folkemødet på Bornholm

I juni 2015 drog et hold til Folkemødet på Bornholm, hvor vi drev et folkekøkken sammen med hold fra andre af landets produktionsskoler. Vores håndværkerlinjer havde produceret de elementer der skulle udgøre køkkenet, og køkkenholdet havde sammensat og afprøvet de menuer der skulle serveres. Læs mere here

Glostrup Parkstafet

Glostrup Parkstafet er et årligt motionsløb som afholdes i august. Skolens Idrætslinje deltager med en masse praktiske opgaver på dagen, og så plejer vi ellers at stille med både lærerhold og elevhold til selve løbet. Det er et rigtig hyggeligt arrangement med et par tusind deltagere fra skoler, institutioner, klubber og virksomheder i Glostrup og omegn.

 

ALMEN UNDERVISNING

På skolens værksteder inddrages teori i form af f.eks. arbejdsbeskrivelser, beregninger og tegninger, så der trænes praktisk læsning og regning.
På nogle værksteder indgår der også mindre skriftlige opgaver.

Derudover tilbydes mere traditionel undervisning i dansk og matematik for dem der har brug for at træne noget mere. Undervisningen tilrettelægges efter elevernes niveau og ønsker, og foregår holdvis inden for den almindelige arbejdsdag eller i umiddelbar forlængelse, afhængig af hvad der vælges.

Vi tilbyder screening af dansk- og matematikfærdigheder for alle elever, så vi kan finde ud af hvilken undervisning der vil være bedst for dig.

For at tilgodese både prøveforberedende-, uddannelsesforberedende- og ordblinde-undervisning, samarbejder vi med erhvervsskole og VUC, foruden vores egne lærere.