På skolen har vi en række aktiviteter som foregår udenfor værkstedsregi. Her kan du læse om de forskellige tilbud vi iøvrigt har.

VALGFAG

Foruden værkstedsundervisningen og tilbuddet om boglig undervisning, har vi hver uge timer med valgfag på tværs af værkstedslinierne. Der pakker vi det sammen som vi ellers laver, og du kan vælge mellem et udvalg af forskellige fag.

Der bliver gerne udbudt forskellige former for motion, kreative og kulturelle fag, det kan desuden være f.eks. engelsk, rygestopkursus, kagebagning, styrke/svøm eller noget helt andet.
Mulighederne er mange, og er der tilstrækkeligt mange interesserede elever til et valgfag som vi i øvrigt synes vi har kvalificerede undervisere til, så er der ikke langt fra snak til handling…

Formålet med valgfagene er, at give en bredere undervisning end den rent værkstedsfaglige, og at elever og lærere får et bedre kendskab til nogle af dem på de andre linier.

ALMEN UNDERVISNING

På skolens værksteder inddrages teori i form af f.eks. arbejdsbeskrivelser, beregninger og tegninger, så der trænes praktisk læsning og regning.
På nogle værksteder indgår der også mindre skriftlige opgaver.

Derudover tilbydes mere traditionel undervisning i dansk og matematik for dem der har brug for at træne noget mere. Undervisningen tilrettelægges efter elevernes niveau og ønsker, og foregår holdvis inden for den almindelige arbejdsdag eller i umiddelbar forlængelse, afhængig af hvad der vælges.

Vi tilbyder screening af dansk- og matematikfærdigheder for alle elever, så vi kan finde ud af hvilken undervisning der vil være bedst for dig.

For at tilgodese både prøveforberedende-, uddannelsesforberedende- og ordblinde-undervisning, samarbejder vi med erhvervsskole og VUC, foruden vores egne lærere. For dem der er fyldt 18 vil en del af undervisningen foregå som e-learning.

Dansk  mandag og torsdag kl. 14-16
Matematik tirsdag kl. 13.30-16
Ordblinde-undervisning onsdag kl. 14-16

ÅRLIGE AKTIVITETER

Hvert år planlægger og deltager vi i en række forskellige aktiviteter. Her kan du se nogle af de ting som foregår på skolen:

Temauger

Hvert år har vi 2 temauger, hvor vi samlet arbejder mod et fælles mål. Ugen er, udover at vi laver noget sammen, en god mulighed for at vi på tværs af værksteder kan møde hinanden og skabe venskaber. Senest var temaet Innovation, hvor der blev arbejdet på en masse kreative løsninger omkring affaldssortering og genbrug i samarbejde med Glostrup kommune.

Gallafest

Når vi har lagt vinteren bag os, holder vi hvert år en stor Gallafest. Festen er en stor succes og alle, elever som lærere, har det skønt sammen med god musik, underholdning og dejlig mad.

roskilde_logo
Roskilde Festival

GAP har de seneste år samlet et hold med lærere og elever der arbejder som frivillige på festivallen. Der er godt teamwork og fuld knald på i arbejdstimerne, og ind imellem masser af tid til at opleve musikken og stemningen. Vi bor i frivillig-campen hvor faciliteterne er betydeligt bedre end på den almindelige campingplads.

Folkemødet på Bornholm

I juni 2015 drog et hold til Folkemødet på Bornholm, hvor vi drev et folkekøkken sammen med hold fra andre af landets produktionsskoler. Vores håndværkerlinjer havde produceret de elementer der skulle udgøre køkkenet, og køkkenholdet havde sammensat og afprøvet de menuer der skulle serveres. Læs mere here

Glostrup Parkstafet

Glostrup Parkstafet er et årligt motionsløb som afholdes i august. Skolens Idrætslinje deltager med en masse praktiske opgaver på dagen, og så plejer vi ellers at stille med både lærerhold og elevhold til selve løbet. Det er et rigtig hyggeligt arrangement med et par tusind deltagere fra skoler, institutioner, klubber og virksomheder i Glostrup og omegn.