Elever udskrevet i 2015

Antal elever udskrevet i den valgte periode
Antal mænd 148
Antal kvinder 63
I alt 211
Alder ved udskrivning
Antal elever under 18 år 63
Antal elever mellem 18 og 20 år (inkl.) 127
Antal elever mellem 21 og 24 år (inkl.) 21
Antal elever som har været indskrevet
mindre end 1 md. 41
mellem 1 md. og 1/2 år 94
mellem 1/2 og 1 år 59
mellem 1 og 2 år 17
Antal elever som er udskrevet til
Gymnasial uddannelse 15
EUD, merkantil 4
EUD, teknisk 35
SoSu 10
Erhvervsgrunduddannelse 13
Anden uddannelse 33
Beskæftigelse på ordinære vilkår 13
Ledighed 36
Andet 19
Frafald / ved ikke 26