Besøg fra undervisningsministeriet

Besøg fra undervisningsministeriet

GAP har haft besøg af departementschef i undervisningsministeriet Jesper Fisker, som gerne ville have et førstehåndsindtryk af dagligdagen på en produktionsskole, inden der igen skal tages fat i reformarbejdet. Sammen med Chefkonsulent Ida Bayer Kühl kom han rundt på næsten halvdelen af skolens værksteder og fik talt med faglærere og deltagere. Der var særligt fokus på progression og kompetenceudvikling, og den variation der er i de forskellige værkstedskulturer på skolen.

Bagefter talte de med vejleder og skolens ledelse om deres syn på regeringens reformforslag, og hvilke ønsker de har til forbedring af skolernes tilbud.

Det var en rigtig positiv oplevelse for alle.